ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΜΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑLPHA BANK
Αρ. Λογαριασμού:  716 00 2002 004767
IBAN: GR85 0140 7160 7160 0200 2004 767
Δικαιούχος: ΜΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού: 521 308 3394 007
IBAN: GR64 0172 2130 0052 1308 3394 007
Δικαιούχος: ΜΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού: 221/ 401149-05
IBAN: GR95 0110 2210 0000 2214 0114 905
Δικαιούχος: ΜΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
EUROBANK
Αρ. Λογαριασμού: 0026 0060 07 0200680224
IBAN: GR63 0260 0600 0000 7020 0680 224
Δικαιούχος: ΜΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ