Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Φίλτρο Sekur Series 200 P2

6,00

Φίλτρο μάσκας Sekur Series 200 – P2

 • Φίλτρο με περίβλημα από συνθετική ρητίνη και ειδικό βίδωμα σύμφωνα με EN 148/1.
 • Για χρήση σε καπνούς και σκόνες.
 • Για χρήση με μάσκα ολοκλήρου προσώπου Sekur C607 ή μισού προσώπου Sekur 100/2

Φίλτρο Sekur Series 200 A1B1

12,50

Φίλτρο μάσκας Sekur Series 200 – A1B1

 • Φίλτρο με περίβλημα από συνθετική ρητίνη και ειδικό βίδωμα σύμφωνα με EN 148/1.
 • Για χρήση σε οργανικά – ανόργανα αέρια και ατμούς.
 • Για χρήση με μάσκα ολοκλήρου προσώπου Sekur C607 ή μισού προσώπου Sekur 100/2

Φίλτρο Sekur Series 200 A1P3 RD

17,00

Φίλτρο μάσκας Sekur Series 200 – A1P3 RD

 • Φίλτρο με περίβλημα από συνθετική ρητίνη και ειδικό βίδωμα σύμφωνα με EN 148/1.
 • Όλα τα φίλτρα κατηγορίας P3 είναι εφοδιασμένα με χαρτί BIOSTOP, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων.
 • Για χρήση σε οργανικά αέρια, καπνούς και σκόνες.
 • Για χρήση με μάσκα ολοκλήρου προσώπου Sekur C607 ή μισού προσώπου Sekur 100/2

Φίλτρο Sekur DIRIN Series 230

29,50

Φίλτρο μάσκας Sekur DIRIN Series 230 – A2B2E2K2P3 RD

 • Φίλτρο με περίβλημα από συνθετική ρητίνη και ειδικό βίδωμα σύμφωνα με EN 148/1.
 • Όλα τα φίλτρα κατηγορίας P3 είναι εφοδιασμένα με χαρτί BIOSTOP, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων.
 • Για χρήση σε σκόνη, αερολύματα και αεροζόλ, ραδιονουκλίδια.
 • Για χρήση με μάσκα ολοκλήρου προσώπου Sekur C607