Η φιλοσοφία της εταιρείας…

Η ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους αποτελεί ένα από τα βασικότερα δικαιώματα τους. Οι κίνδυνοι στην δουλειά είναι υπαρκτοί και οι επιπτώσεις τους μπορεί να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση, την ποιότητα ζωής, την υγεία και ακόμη και την ίδια την ζωή του εργαζομένου.

Η ανάγκη λοιπόν για άριστη ποιότητα στα Μέσα Προστασίας Εργαζομένων είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Είναι επιτακτική.

Η εταιρεία ILMONDO έχοντας αξιοποιήσει την μακρόχρονη πείρα της και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που καθημερινά διαμορφώνονται, διασφαλίζει άριστη ποιότητα στα Μέσα Ατομικής Προστασίας για τους εργαζομένους όλων των επιχειρήσεων, σεβόμενη καταρχήν το δικαίωμα τους στην ασφαλή εργασία και κατόπιν την εταιρική διαχρονική και εμπορική της αξιοπιστία.

5 λόγοι που μας εμπιστεύεστε!